23 maj 2019 - Arbetet med nya tullstationen vid E18 i Hån, med av- och påfarter, forstskrider. Bilden visar avfarten från E18 till tullstationen, när man kommer från Norge. Fler bilder på www.töcksfors.se
23 maj 2019 - Årjängstrollet ser nog fram emot när renoveringen är klar. Fler bilder under fliken Allmänt / Årjängstrollet.

Pollineringsveckan 18 - 26 maj
Operation Rädda Bina - klicka här

21 maj 2019 - Nu är bina igång och jobbar - för oss.

Årjängstravet - inte bara trav !

19 maj 2019 - Årjängstravet - inte bara trav. I samband med travtävlingarna på söndagen fanns Brukshund-klubben i Årjäng på plats och visade dressyr och sök på hög nivå. Fler bilder under fliken Travet / Bilder / 2019-05-19 VVDS, och fliken Sport / Hundsport.

Naturens barnkammare

Tegen i Årjängs kommun kan vara
Värmlands bästa fjärilslokal

visit Årjäng - klicka här

klicka på bilderna nedan för större text

Välkommen till
Årjängs bildgalleri

Här visar jag bilder från Årjäng och övriga
bygder i Årjängs kommun samt lite allmän 
information. Gå in under flikarna i menyn.

På sidan www.värmlandsbilder.se visar
jag bilder från mina turer i Värmland.

OBS ! Hemsidan är designad för dator-
skärm och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Kulturmiljöprogram
för Årjängs tätort

Värmlands Museum genomförde under 2018 en inventering av kulturmiljöer och
 värdefulla byggnader i Årjäng, på
uppdrag av Årjängs kommun.

Nu finns arbetet redovisat i dokumentet
"Kulturmiljöprogram för Årjängs tätort" som skall användas i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Årjäng.

Kommunen kommer att bjuda in till ett
samrådsmöte för allmänheten i Årjäng
senare i år, då Kulturmiljöprogrammet presenteras.