Fördjupad översiktsplan och
Kulturmiljöprogram för Årjängs tätort


Ta del av underlaget som nu finns ute för samråd.

Klicka på länkarna nedan
Fördjupad översiktsplan
Kulturmiljöprogram

Det finns en facebook sida där du kan lämna synpunkter
på underlaget - klicka här

Om du inte har möjlighet att logga in på facebook lämnar du
senast den 30 september dina synpunkter skriftligt till 
Daniel Nordholm, Box 906, 672 29 ÅRJÄNG eller daniel.nordholm@arjang.se


Samrådsmöte för allmänheten i
Årjängs Hotell 4 september kl. 18.30

Välkommen till Årjäng

Här visar jag bilder från Årjäng och övriga
bygder i Årjängs kommun samt lite allmän 
information. Gå in under flikarna i menyn.

På sidan www.värmlandsbilder.se visar
jag bilder från mina turer i Värmland.


Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för dator-
skärm och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Fjärilarna bjöd idag den 21 augusti
på en lustiger höstdans.

Foto Lars Brander