Läs om Oscar Andersson från Myra i Elovsbyn,
den elektriska adventsljusstakens uppfinnare.

klicka här

Slåtteräng
foto Lars Brander

Pollinering - klicka här
Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar - klicka här

 

Kunskapen om Biets värdefulla arbete för oss människor måste föras vidare till kommande generationer.

( klicka på bilderna )

Välkommen till
Årjängs bildgalleri

Här visar jag bilder från Årjäng och övriga
bygder i Årjängs kommun samt lite allmän 
information. Gå in under flikarna i menyn.

På sidan www.värmlandsbilder.se visar
jag bilder från mina turer i Värmland.

Hemsidan är designad för datorskärm och
surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors