Glad Påsk !


Konstrundan 2019
19-21 april kl 12-17

Konstrundan 2019 i Årjängs kommun
inleddes under skärtorsdagen med en
samlingsutställning på Kyrkeruds
Folkhögskola.

Elisabeth Kihlström Region Värmland
förklarade 2019 års konstrunda invigd.

Fler bilder under fliken
Bilder / Konstrundan 2019

19 april 2019 - Nu har årets Konstrunda i Årjängs kommun startat. På bilden konstnären Veronica Ruus. Fler bilder kommer.

Välkommen till
Årjängs bildgalleri

Här visar jag bilder från Årjäng och övriga
bygder i Årjängs kommun samt lite allmän 
information. Gå in under flikarna i menyn.

På sidan www.värmlandsbilder.se visar
jag bilder från mina turer i Värmland.

OBS ! Hemsidan är designad för dator-
skärm och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Kulturmiljöprogram
för Årjängs tätort

Värmlands Museum genomförde under 2018 en inventering av kulturmiljöer och
 värdefulla byggnader i Årjäng, på
uppdrag av Årjängs kommun.

Nu finns arbetet redovisat i dokumentet
"Kulturmiljöprogram för Årjängs tätort" som skall användas i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Årjäng.

Kommunen kommer att bjuda in till ett
samrådsmöte för allmänheten i Årjäng
senare i vår, då Kulturmiljöprogrammet presenteras.

Har du bestämt dig för att leva ett hållbart liv ?
Nu finns en bok att köpa, som ger dig tips - klicka här