Trevlig midsommar !

Tegens Naturreservat
Nu blommar det praktfullt på Tegens ängar -
det är mums för bin, humlor och fjärilar.
( klicka på bilderna för större bild )

Årjängs kommun - Sveriges bästa företagarkommun.

Unikt samarbetsavtal tecknas mellan Årjängs kommun och näringslivet.
 
Under det senaste året har det pågått ett intensivt arbete i Årjängs kommun
för att hitta en optimal organisation för näringslivsarbetet.

Nu är de tre samarbetsparterna Årjängs kommun, Nordmarkens Näringsliv och Westra Wermlands Sparbank överens om den nya organisationen,
som ska gynna näringslivsarbetet och företagen i kommunen.

Att en kommun och näringslivet gemensamt ansvarar för
näringslivsarbetet är unikt i Värmland.
Målet är att Årjängs kommun ska bli Sveriges bästa företagarkommun.

Välkommen till
Årjängs bildgalleri

Här visar jag bilder från Årjäng och övriga
bygder i Årjängs kommun samt lite allmän 
information. Gå in under flikarna i menyn.

På sidan www.värmlandsbilder.se visar
jag bilder från mina turer i Värmland.

OBS ! Hemsidan är designad för dator-
skärm och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Kulturmiljöprogram
för Årjängs tätort

Värmlands Museum genomförde under 2018 en inventering av kulturmiljöer och
 värdefulla byggnader i Årjäng, på
uppdrag av Årjängs kommun.

Nu finns arbetet redovisat i dokumentet
"Kulturmiljöprogram för Årjängs tätort" som skall användas i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Årjäng.

Kommunen kommer att bjuda in till
ett samrådsmöte för allmänheten
i Årjäng under augusti i år, då Kulturmiljöprogrammet presenteras.