25 mars - Våffeldagen

Släck under Earth Hour 
30 mars 2019  kl 20:30 - 21:30
En timma för eftertanke.

Kulturmiljöprogram
för Årjängs tätort

Värmlands Museum genomförde under 2018 en inventering av kulturmiljöer och
 värdefulla byggnader i Årjäng, på
uppdrag av Årjängs kommun.

Nu finns arbetet redovisat i dokumentet
"Kulturmiljöprogram för Årjängs tätort" som skall användas i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Årjäng.

Kommunen kommer att bjuda in till ett
samrådsmöte för allmänheten i Årjäng
senare i vår, då Kulturmiljöprogrammet presenteras.

Har du bestämt dig för att leva ett hållbart liv ?
Nu finns en bok att köpa, som ger dig tips - klicka här 

Välkommen till
Årjängs bildgalleri

Här visar jag bilder från Årjäng och övriga
bygder i Årjängs kommun samt lite allmän 
information. Gå in under flikarna i menyn.

På sidan www.värmlandsbilder.se visar
jag bilder från mina turer i Värmland.

Hemsidan är designad för datorskärm och
surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors