Dags för Årjängsmâten

Årjängs höstmarknad
20-22 september
klicka här

16 september 2019 - Snart kommer fönstren till nya låg- och mellanstadieskolan.
16 september 2019 - Nu läggs grunden till nya Förskolan Regnbågen.
Foto Folke Sahlin

Terese Myrin Värmlands Museum skriver på sin
Instagramsida varmlandsantikvarien :


Fyra tydliga berättelser om Årjäng har blivit 1 Handel 2 Hästar 
3 Landsbygdcentrum och 4 Banbrytande modernism.


Man kan läsa alla i kulturmiljöprogrammet - klicka här

Terese berättar om 1 Handel: ”En tidig handel i Årjäng är den med timmer
och andra varor över gränsen till Norge. Årjängs marknad skapades 1741 för att staten ville hålla handeln på svenska sidan. Under mitten av 1800-talet släpptes handeln fri och kring en landsvägskorsning i Årjängs hemman växte ett litet centrum med handelsbodar och hantverkare fram. Handelsområdet växte i riktning
mot hamnen och kyrkan och blev så småningom Storgatan,
som fortfarande är Årjängs handels- och centrumgata.” 

4 september 2019 - Vid onsdagskvällens informations- och samrådsmöte i Årjäng som alla var inbjudna till, angående den fördjupade översiktsplanen och Kulturmiljöprogrammet för Årjängs tätort, gav kommunen och Värmlands Museum en heltäckande redovisning av underlaget för hur Årjängs tätort skall utvecklas.

Fördjupad översiktsplan och
Kulturmiljöprogram för Årjängs tätort


Ta del av underlaget som nu finns ute för samråd.

Klicka på länkarna nedan
Fördjupad översiktsplan
Kulturmiljöprogram

Det finns en facebook sida där du kan lämna synpunkter
på underlaget - klicka här

Om du inte har möjlighet att logga in på facebook lämnar du
senast den 30 september dina synpunkter skriftligt till 
Daniel Nordholm, Box 906, 672 29 ÅRJÄNG eller daniel.nordholm@arjang.se

Välkommen till Årjäng

Här visar jag bilder från Årjäng och övriga
bygder i Årjängs kommun samt lite allmän 
information. Gå in under flikarna i menyn.

På sidan www.värmlandsbilder.se visar
jag bilder från mina turer i Värmland.


Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för dator-
skärm och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors