13 juli 2019 - Kattedals Olivia med Paula Christensson i sulkyn vann Årjängs Lilla Sprinterlopp 2019, fler bilder under fliken Travet / Sommartravet / 2019.
13 juli 2019 - Stortravet på Årjängs Travbana inleddes med att tre personer och en travhäst valdes in i Nordiska Travmuseets Hall of Fame, fler bilder under fliken Trav / Hall of Fame / 2019.

12 juli 2019 - Engelska gruppen Smokie & Creedence Tribute från Sverige gav en bejublad konsert på Hembygdsgården i Sillerud till en publik på ca 1200 personer.
Fler bilder under fliken Bygder / Sillerud / Smokie konsert 2019 - klicka här

Sommarcaféer

Sommarcafé Våfflan i Karlanda - klicka på bilden
Selmas Sommarcafé vid Sandviken i Töcksfors
Café Strömsborg i Lennartsfors - klicka på bilden
Sommarcafé i Västra Fågelvik - klicka på bilden
Sommarcafé i Östervallskog - klicka på bilden
Sommarcafé vid Silleruds station - klicka på bilden
Våffelcafé vid Silleruds kyrka - klicka på bilden

Årjängs Fjärilspark
Nu skapas en fjärilspark på gamla järnvägsområdet i Årjäng,
 en oas för bin, humlor och fjärilar - och för oss människor.

Välkommen till Årjäng

Här visar jag bilder från Årjäng och övriga
bygder i Årjängs kommun samt lite allmän 
information. Gå in under flikarna i menyn.

På sidan www.värmlandsbilder.se visar
jag bilder från mina turer i Värmland.


Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för dator-
skärm och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Kulturmiljöprogram
för Årjängs tätort

Värmlands Museum genomförde under 2018 en inventering av kulturmiljöer och
 värdefulla byggnader i Årjäng, på
uppdrag av Årjängs kommun.

Nu finns arbetet redovisat i dokumentet
"Kulturmiljöprogram för Årjängs tätort" som skall användas i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Årjäng.

Kommunen kommer att bjuda in till
ett samrådsmöte för allmänheten
i Årjäng i september, då Kulturmiljöprogrammet presenteras.