Hästuppfödaren Sigurd Nilsson Skrädene Töcksmark,
intervjuas av Sverre Sanamon.


Varmblodshingsten Callit var den mest kända av Sigurds hästar.

Callit var den första svenskfödda häst som vunnit 
International Trot på Roosevelt Raceway i USA.

Foto : okänd