Simhall och Gym

Vid hotellet i Årjäng finns ett
Bad & Friskvårdscenter, som
består av simhall och Gym.

Gymmet ligger i direkt anslutning
till simhallen.

Årjängs Bad & Friskvårdscenter
Gym-Sportlife

Foto : Lars Brander


 

Simbassängerna stängdes 2019-10-15
p g a brister i konstruktionen.

övrig verksamhet har öppet som tidigare

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.