Cykelturer i Årjängs kommun

Cykeltur 1 - ca 6 mil

Töcksfors - Östervallskog - Holmedal-
Västra Fågelvik - Töcksfors.

Sträckan Töcksfors - Östervallskog är
asfalterad lågtrafikerad väg. Det finns
en livsmedelsbutik i Östervallskog.

Sträckan Östervallskog - Ivarsbyn -
Holmedal är grusväg med lite trafik.
Branta backar vid Ivarsbyn. Glest
befolkat naturområde med små tjärn
och sjöar. 

Sträckan Holmedal - Västra Fågelvik
är grusväg med lite trafik.

Sträckan Västra Fågelvik - Töcksfors
är asfalterad lågtrafikdera väg.


Bilderna är tagna i april 2017.

Foto : Lars Brander

© Norstedts kartor www.norstedts.se, klicka på kartan för större bild.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.