Tegen
Naturreservat - Natura 2000
 

Inom reservatet finns fyra byggnader -
bostadshus, ladugård, lada, smedja
och en jordkällare.

Gården var bebodd fram till 1985, men markerna togs ur bruk vid 1980-talets början.

Extensiv slåtter och bete skedde fram till 2001. Därefter hävdas gårdens inäga mer intensivt genom årlig slåtter och bete.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.