Nationaldagsfirande
6 juni 2019

Nationaldagsfirandet i Årjäng startade
i Silbodals kyrka med tal av kyrkoherde
Rune Wallmyr och sång av barnkören
med solist under ledning av Jaklin Kasto
och kantor Torsten Wilhelmsson.

Sedan gick många i kortege med
Musikkåren Askim Janitsjar, fanborg 
och studenter, från kyrkan till Claras torg.

På torget kunde man lyssna på tal och
sång av barnkör och kören Con Brio med
solister. Programmet avslutades med
tårta till alla.

Kommunen delade traditionsenligt ut priser.

Foto Lars Brander
 

Kulturpriset 2019

Tankesmedjan Årjäng förr tilldelades
Kulturpriset för värdefullt kulturellt
arbete i Årjängs kommun.

"Tankesmedjan är en samling herrar i sina
bästa år, som arbetar för att bevara och visa upp hur vår kommun har sett ut och utvecklats genom åren.
Detta har kommit till uttryck i fyra stycken böcker, varav den ”fjâle boka” kom
tidigare i år. Rykten gör gällande att den ”fämte boka” är gott på gång.
Tankesmedjans arbete är mycket viktigt ur ett kulturellt perspektiv för Årjängs
kommun. Tankesmedjan Årjäng förr är mycket värdiga Kulturpristagare 2019."

Ungdomsledarstipendium 2019

Roar Tangenes tilldelades Ungdomsledar-
stipendiet för värdefullt föreningsarbete
med barn och ungdomar i Årjängs
kommun.

"Roar är en mycket engagerad ledare i
Nordmarkens Boxningsklubb, en klubb som han har startat. Han är mycket positiv
i sitt ledarskap och lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna och trivas.
Han anser att en av de viktigaste uppgifterna inom boxning är att du ska ta ansvar
för ditt handlande och visa dina färdigheter i ringen, inte på andra ställen. Han har
även ställt upp som ledare för andra föreningar och där bland annat kört boxning 
som grundträning. Roar Tangenes är en mycket värdig Ungdomsledarstipendiat."   

Clarapriset 2019

Clarapriset tilldelades årskurs 5 vid
Signebyns friskola. Årets tema var
"En läsupplevelse" och uppgiften
fick tolkas fritt.

"Det är väldigt roligt att man läser
Robinson Crusoe, en gammal klassiker
som passar bra in i nutidens krishant-eringsplaner om krisen eller om kriget
kommer. Eleverna har haft en gemensam läsupplevelse, där man också har fått tolka
i bilder som seriestrippar samt skapat spännande modeller av ön där Robinson hamnade."   

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Fanvakten i kyrkan.
Kantor Torsten Wilhelmsson inledde med musik på stora orgeln - Toccata festival.
Kyrkoherde Rune Wallmyr framförde en Välkomsthälsning.
Silbodalskyrkans barnkör under ledning av Jaklin Kasto och Torsten Wilhelmsson.
Kyrkoherde Rune Wallmyr höll Högtidstalet i kyrkan.
Solist ur barnkören.
Programmet i kyrkan avslutades med psalm 199 - Den blomstertid nu kommer . . .
Musikkåren Askim Janitsjar ledde kortegen från kyrkan till Claras torg, där firandet fortsatte.
Studenterna från Årjängs gymnasieskola gick med i kortegen.
Studenterna från Årjängs gymnasieskola samlades på scenen.
Daniel Schützer, kommunstyrelsens ordförande, talade till studenterna och gav viktiga råd inför kvällens studentsfest.
Daniel Schützer tackade musikkåren med blommor.
Ane Skoland, rektor för Årjängs gymnasieskola och vuxenutbildning, talade till årets studenter.
Studenterna drog vidare till studentfesten.
Barnkören sjöng under ledning av Carina Sonesson-Olsson.
Barnkören sjöng under ledning av Carina Sonesson-Olsson.
Det var fullsatt på Claras torg.
Riksdagsman Arman Teimouri (L) höll högtidstalet.
Lars Eriksson
Tony Nilsson
Tony Nilsson och kören Con Brio.
Bernt Christoffersson (C), vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, presenterade Tankesmedjan Årjäng förr, mottagare av Kulturpriset 2019.
Tankesmedjan Årjäng förr tilldelades Kulturpriset 2019.
Staffan Svanqvist
Bengt "Kroken" Nilsson
Bo Danielsson och Stig Blom
Tankesmedjan Årjäng förr, Bo Danielsson, Stig Blom, Bengt "Kroken" Nilsson, Staffan Svanqvist och Sven Setterlind, tilldelades Kulturpriset 2019. Sven Setterlind kunde inte delta p g a sjukdom.
Amanda Thorell
Kören Con Brio under ledning av Kerstin Wallmyr.
Kristina Kristiansson (S), ordförande i Kultur- och frtitidsnämnden, presenterade Roar Tangenes, årets mottagare av Ungdomsledarstipendiet.
Roar Tangenes - Box Team Nordmarken
Daniel Schützer presenteraed årskurs 5 vid Signebyns friskola, mottagare av Clarapriset 2019.
Firandet på Claras torg avslutades med tårtkalas.
Vädret var varmt och hotfullt, men regnet höll sig borta under hela firandet.