Musikskolans vårkonsert 2013
Fågelviks kyrka
( videon visar avslutningen av konserten )