Långelanda Tingshus
April 2017
 

Långelanda Tingshus är ett av Värmlands
byggnadsminnen och utgör en av landets
äldre tingshusmiljöer med stort kultur-
historiskt värde.

Miljön består av tingshus, häkte och arkiv.
Tingshus och häkte stod färdiga 1803 och
arkivbyggnaden tillkom kring sekelskiftet
1900.

Värmlands Museum har upprättat en vård- och underhållsplan på uppdrag av
Silbodals hembygdsförening. Vård- och underhållsplanen beskriver anläggningens
historia, kulturhistoriska värde, utseende och skadestatus, och anger specifika
riktlinjer för vård- och underhållsinsatser.

Under åren 2017 - 2018 renoverades tingshusets tak och fönster, och huset
målades utvändigt.

Länsstyrelsens information

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.