Långelanda Tinghus
Återinvigning 19 maj 2018

Efter renovering av skiffertak och fönster samt utvändig målning var det dags att återinviga
Långelanda Tingshus.

Värmlands Landshövding Kenneth Johansson
invigningstalade och klippte bandet.

I samband med invigningen spelades rätte-
gången mot Kyrkoherden Anders Lindbäck,
med lokala skådespelare i tidsenliga kläder.

Foto och video : Lars Brander

23 maj 2018 - Långelanda Tingshus efter renoveringen.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Långelanda Tingshus redo att återinvigas.
Renoveringsgeneralen Kristina Nilsson från Silbodals Hembygdsförening och Landshövding Kenneth Johansson som invigningstalade och klippte bandet.
Daniel Schützer överlämnade en blomma till Kristina Nilsson, för hennes stora och värdefulla arbetsinsats.
Silbodals Hembygdsförening stod för serveringen.
Antikvarie Maud Forsberg berättade om renoveringen av tingshuset.
Silbodals Hembygdsförening stod för serveringen.
Många ville in i tingshuset för att se spelet om rättegången mot Kyrkoherden Anders Lindbäck.
Rättegången mot Kyrkoherden Anders Lindbäck.
Medlemmar från Kyrkoherdens församling.