Dialektforskning

Tankesmedjan i Årjäng har sammanställt ett stort material från Dialektforsknings-projektet, med inspelade dialekter från socknarna i Nordmarken.

Förutom en dokumentation av dialekter
ger de inspelade samtalen även en inblick
i människors liv förr.

2019-05-07 överlämnades materialet till Årjängs kommun, och det kommer att finnas tillgängligt för allmänheten i Årjängs bibliotek.

Foto Lars Brander

Tankesmedjan överlämnade det sammanställda materialet från dialektforskningsprojektet till kommunen.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Materialet är samlat i en pärm för varje församling.
Materialet är samlat i en pärm för varje församling.
Per Hammar berättade om innehållet i pärmarna.
Per Hammar spelade även upp några exempel.