Allsköns Musik
10 augusti 2014

Avslutningen av Allsköns Musik 2014
i Holmedals kyrka.

Rigmor Gustafsson med jazztrion Johan Gund,
Kristoffer Sundström och Per Wallmyr, Robert
Fjällsby samt körerna Con Brio och Happy 
Voices under ledning av Kerstin Wallmyr, stod
för en fantastisk avslutning av Allsköns Musik.

Foto : Lars Brander

Arrangör : Holmedals församling

Holmedals kyrka

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Kerstin Wallmyr hälsade alla välkomna till Holmedals kyrka och lämnade över ordet till Kommunalråd Daniel Schützer.
Kommunalråd Daniel Schützer
Robert Fjällsby fyllde kyrkan med sin mäktiga röst.
Körerna Con Brio och Happy Voices, under ledning av Kerstin Wallmyr, sjöng Strövtåg i hembygden.
Musikerna i Jazztrion framförde några egna musikstycken.
Solisten Johannes Axelsson sjöng Anthem av Benny Andersson och Björn Ulveus, med en mäktig avslutning.
Rigmor Gustafsson
Rigmor Gustafsson - en upplevelse
Rigmor Gustafsson - en upplevelse
Rigmor Gustafsson - en upplevelse
Rigmor Gustafsson - en upplevelse
Rigmor Gustafsson - en upplevelse
Avslutningskonserten i Holmedals kyrka.
Rigmor Gustafsson och jazztrion.
Rigmor Gustafsson och jazztrion.
Rigmor Gustafsson och jazztrion.
Rigmor Gustafsson och jazztrion.
Owe Lindström från kommunen tackade de som tackas bör, för ett lyckat genomförande av Allsköns Musik 2014.
Robert Fjällsby avslutade med Bob Dylans Forever Young.
Kyrkoherde Rune Wallmyr tackade alla för en fantastisk avslutningskonsert.
Kyrkoherdens hustru Kerstin Wallmyr fick ett extra varmt tack i form av en puss.
Rigmor Gustafsson och Robert Fjällsby.
Konserten avslutades med Värmlandsvisan.