Silleruds station
13 december 2014

Bilder från Silleruds station
i advents- och juletid.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.