Lennartsfors slusstrappa

Lennartsfors slusstrappa är den mest
imponerande i Dalslands kanal efter Håveruds.
Slussarna är insprängda i berget och efter
slussarna följer en bergskanal med höga kanter.
Slusstrappan består av tre slussar med en total
nivåskillnad om 7,5 meter. Strax ovanför sluss-
trappan korsas kanalen av en landsvägsbro
(klaffbro) med 3 m fri höjd.

När man ankommer till övre slussen från norr
(från sjön Foxen) går man in i en lång, smal
farled. Leden skiljs från det strömmande
vattnet ned till kraftverket av en smal stenpir.
I vattenområdet ovanför stenpiren är det oftast stark strömsättning, i synnerhet
när vattenståndet är högt. Båtar som kommer norr ifrån förtöjer vid väntbryggan.
Här finns en så kallad ”anropsstation” med skriftlig information om hur man
kontaktar slussvakten. För söderifrån kommande båtar markerar en grön boj den
del av väntbryggan som inte håller 1,8 m djup.

Källa : Dalslands Kanal

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.