Karlanda kyrka

Kyrkan tillhör Holmedal-Karlanda
församling, som ingår i Nordmarkens
pastorat.

Foto Lars Brander

Klicka på länkarna nedan.

Adventskonsert 2012
Allsköns Musik 2018
Vårkonsert 2019

Holmedal-Karlanda församling
Nordmarkens pastorat

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.