Karlanda kyrka

Kyrkan tillhör Holmedal-Karlanda
församling, som ingår i Nordmarkens
pastorat.

Adventskonsert

Foto : Lars Brander


Holmedal-Karlanda församling
Nordmarkens pastorat

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.