Byträff i Hämnäs
17 juni 2017

ICA butiken i Hämnäs tvingades stänga
på grund av för litet kundunderlag.

Nu har macken i Hämnäs återuppstått.
Det är Holmedals Oljecentral AB som
tagit på sig uppgiften att upprätthålla
servicen i bygden, vad gäller möjlighet
att tanka bilen m m i närområdet.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

ICA butiken i Hämnäs var tvungen att stänga på grund av för litet kundunderlag.
Men denna dag fanns anledning att glädjas, nu när bygden fått tillbaka macken. Det firades med våfflor och kaffe.