Vindkraftsloppet

Den 3:e oktober 2015 arrangerades första
Vindkraftsloppet i norra vindkraftsparken
på Mölnerudshöjden i Holmedal.

Holmedals AIS arrangerar tävlingen med
stöd från Rabbalshede Kraft AB, som äger
vindkraftverken.

Klicka på länkarna nedan.Vindkraftsloppet 2015
Vindkraftsloppet 2016