Hanne Hermansson spelade Anna. Hanne Hermansson spelade Anna.


Värmlänningarna

Sällskapet Wermlänningarne i Arvika
framförde sång- och folklustspelet
Värmlänningarna vid Holmedals
hembygdsgård den 30 juli 2016.

Sällskapet Wermlänningarne

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Hembygdsföreningens ordf. Håkan Lennartsson hälsade alla välkomna till Holmedals hembygdsgård, för en trevlig eftermiddag med sång- och folklustspelet Värmlänningarna.
Sällskapets värd inledde spelet.
Henrik Axelsson spelade Erik.