Holmedalsparken
23 juni 2012
 
Holger Olsson, Ingemar Lindgren,
Willy Olsson och medlemmarna i
Ekbladz orkester ( se bild till höger )
har städat parken och gjort den fin 
inför den traditionella dansen på
midsommardagen. 
 
Willy Olsson bedrev parkverksamhet
här redan på 1940- och 50-talet.

Parken stängdes på 1960-talet, vilket
ledde till att parken förföll och
skogen tog över.

Holger Olsson och Ingemar Lindgren
m fl återskapade i slutet av 1990-talet
parken till vad den är idag.
 
År 1999 var det återigen dags att
bjuda upp till dans i Holmedalsparken.
 
Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Leif Lennartz har spelat i Holmedalsparken.
rond Erics har spelat i Holmedalsparken.
Pia Pihlgrens har spelat i Holmedalsparken.
Fernandoz har spelat i Holmedalsparken.
Svänzons har spelat i Holmedalsparken.
23 juni 2012 spelade Sandins i Holmedals-parken.