Holmedals kyrka

Kyrkan är en av två kyrkor i Holmedal-Karlanda
församling, som ingår i Nordmarkens pastorat.

Kyrkan med sin stora rymd används även som
konsertlokal. Varje år arrangeras Julkonsert och
ett antal andra musikevenemang.

Klicka på länkarna nedan :

Julkonsert 2013
Julkonsert Skrift i snön 2016
Julkonsert Frid på jord 2017
Julkonsert Stjärnklart 2019
Hebbe Sisters Julkonsert 2018
Från Källtegens by . . .
Resan går vidare
Förklädd Gud 2018
Invigning av Nordmarkens pastorat - del 1
Invigning av Nordmarkens pastorat - del 2

Här nedan kan du se bilder på kyrkan och ett
urval av bilder från olika musikevenemang.

Foto : Lars Brander

Holmedal-Karlanda församling
Nordmarkens pastorat

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Musik i kyrkan i samband med Veteranfordons-träffen 2012.
Julkonserten 2013
Julkonserten 2013
Julkonserten 2013
Allsköns musik 2014
Allsköns musik 2014
Allsköns musik 2014
Allsköns musik 2014
Allsköns musik 2014
Allsköns musik 2014