Förklädd Gud

Video från konserten i Holmedals kyrka
2018-05-26, då man bl a spelade Lars-Erik
Larssons lyriska svit Förklädd Gud.

Karin Fjellander, sopran - Hemsida

Video : Lars Brander

 
 

Klicka på bilderna nedan för större text.