Håns Missionshus
29 juni 2014

Bilder från avslutningsgudstjänsten
i Håns Missionshus.

Håns Byalag tog därefter över
ägandet av Missionshuset.

Foto : Thomas Eriksson

Håns Missionshus 100 år 24 juni 2001 / foto : Bengt Erlandsson

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Håns Missionshus, stommen är klar / foto : okänd.
Håns Missionshus i början av 1900-talet / foto : Brynolf Söderblom.
Fest vid Missionshuset på 1920-talet / foto : okänd
Håns Missionshus / foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank.
Pastor Mogens Nielsen