Krontjärn
 
Tjärnet ligger mellan Hån och riks-
gränsen mot Norge, på södra sidan
E18 strax före norska tullen.
 
Här krävs fiskekort om man vill fiska.
Information om fiskekort, se längst
ner på den här sidan.

Foto : Lars Brander

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Här vid den iordningställda grillplatsen är det tillåtet att elda, under förutsättning att det inte råder eldningsförbud.
Ordning och reda ger trivsel vid grillplatsen.
Att elda så här är inte OK !