Hånsfors Brukskeramik

Hånsfors Brukskeramik är namnet
på keramikverkstaden i den gamla  
fabrikslokalen där Hånsfors Bruks
pappersfabrik fanns fram till mitten
av 1900-talet.

Här har Victoria Pamlényi byggt 
en keramikverkstad och butik,
som invigdes med pompa och ståt
den 5 juli 2014. 

Det finns även en idé om att starta
ett ekologiskt brukskafé intill
Hånsforsen.


Hemsida

Foto : Lars Brander
 

Victoria Pamlényi i sin keramikverkstad.
Hånsfors Brukskeramik är en del av konstrundan som arrangeras varje Påskhelg i Årjängs kommun.
Pappersfabriken vid Hånsfors Bruk i början av 1900-talet. Foto : Brynolf Söderblom