Gamla bilder från Hån

Bilden till höger - EU-shopen i Hån
stängdes på grund av en omfattande
bedrägerihärva med skimning av
kontokort.


Se även - Håns Byalag

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Pappersfabriken i Hån. Foto: okänd / Nordmarksstugans fotoarkiv.
Efterfrågan på papper har ökat kraftigt och träsliperiet, som byggdes 1872 i Hån, byggs om till pappersbruk. På bilden anländer den nya papperscylindern, dragen av 8 hästar med 4 hästar bakom cylindern som broms i utförsbackarna. Mannen i den ljusgrå rocken är troligtvis patron Johan Elof Biesért, född 1862 och son till Johan Niclas Biesért född 1831. Johan Elof Biesért var finansminister 1905, alltså under unionsupplösningen. Bilden är tagen 1897. Foto : Brynof Söderblom / kopia Bengt Erlandsson.
Några ur arbetsstyrkan vid pappersfabriken i Hån. Foto: okänd / kopia Bengt Erlandsson.
Pappersfabriken i Hån. Foto: Axel Gunnar Ödvall / kopia Bengt Erlandsson.
Hånsfors Bruks pappersbruk i Hån lades ner 1950 - 1952 och maskinerna såldes till utlandet. På bilden är papperscylindern lastad för avfärd. Foto: Brita Moberg
Hånsfors Bruks pappersbruk i Hån lades ner 1950 - 1952 och maskinerna såldes till utlandet. På bilden dras papperscylindern från Hån över den förstärkta slussbron i Töcksfors 1952. Foto: Brita Moberg
Håns Missionshus, stommen är klar. Foto: okänd.
Håns Missionshus i början av 1900-talet. Foto: Brynolf Söderblom.
Fest vid Missionshuset på 1920-talet. Foto: okänd
Håns Missionshus. Foto: Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank.
Håns småskola byggd omkring 1916. Foto: okänd / Nordmarksstugans fotoarkiv.
Dalens skola. Foto: okänd / Nordmarksstugans fotoarkiv.
Röse övre Hån. Foto: okänd / Nordmarksstugans fotoarkiv.
Riksgränsstenen vid vägen mellan Hån och Örje. Foto: okänd / Nordmarksstugans fotoarkiv.
Gränspassagen från Norge till Sverige på 1930-talet. Foto: okänd / kopia Bengt Erlandsson.
Gränspassagen mellan Norge och Sverige på 1940-talet. Foto: Uno Brander.
Vy över Hån. Foto: okänd / kopia Bengt Erlandsson.
Tullstationen i Hån. Foto: okänd / kopia Bengt Erlandsson.
Håns tullstation på 1930-talet. Foto: okänd / kopia Bengt Erlandsson.
Leopold Anderssons bussar vid tullstationen i Hån 1939. Foto: Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommun bildbank.
Byggnation av ny tullstation i Hån. Foto: Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank.
Byggnation av ny tullstation i Hån. Foto: Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank.
Tullstationen i Hån. Foto: okänd / kopia Bengt Erlandsson.
Tullare Heed. Foto: okänd / kopia Bengt erlandsson.
Tullstationen i Hån. Foto: Bengt Erlandsson.
Byggnation av ny tullstation i Hån. Foto: Bengt Erlandsson.
Håns tullstation 2010. Foto: Lars Brander
Hoppbacken i Hån. Foto: okänd / kopia Bengt Erlandsson.
Räddning av älg ovanför dammen i Hån på 1960-talet. Foto: Maj Eriksson.
Räddning av älg ovanför dammen i Hån på 1960-talet. Foto: Maj Eriksson.
Räddning av älg ovanför dammen i Hån på 1960-talet. Foto: Maj Eriksson.
Räddning av älg ovanför dammen i Hån på 1960-talet. Foto: Maj Eriksson.
Affären i Hån. Foto: Bengt Erlandsson
EU-Shopen i Hån. Foto: Bengt Erlandsson
EU-Shopen i Hån. Foto: Bengt Erlandsson
Håns Missionshus 100 år 24 juni 2001. Foto: Bengt Erlandsson
Träff i Hån. Foto: okänd