Amerikabrevet 2015
och Blomskogs bygdedagar

Bilder från bygdedagarna i Källtegens by
i Blomskog med spelet Amerikabrevet.


Blomskog 

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Gällde 2015
Blomskogs hembygdsdagar
Blomskogs hembygdsdagar
Blomskogs hembygdsdagar
Blomskogs bygdedräkt
Duovie, Alexandra Unge och Johannes Axelsson, sjöng och spelade.
Duovie, Alexandra Unge och Johannes Axelsson, sjöng och spelade.
Blomskogs bygdedräkt
Publiken bjöds på ett musikstycke ur musikalen Katarina av Amerika.
Publiken bjöds på ett musikstycke ur musikalen Katarina av Amerika.
Publiken bjöds på ett musikstycke ur musikalen Katarina av Amerika.
Ingemar Nilsson berättade inledningsvis om den stora utvandringen från bygden till Amerika på 1800-talet.
Och så presenterades musikerna.
Spelet inleddes med en musikalisk introduktion.