Värmlänningarna

Sällskapet Wermlänningarne i Arvika 
framförde sång- och folklustspelet 
" Värmlänningarna " vid Hembygds-
gården i Östervallskog 26 maj 2013.

Foto : Lars Brander

Östervallskogs hembygdsgård

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.