Vägtrummor i Anunderud
28/11 - 21/12 2016

Den gamla vägtrumman vid Torpedals-
älven i Anunderud hade rostat sönder
och vägsamfälligheten beslutade att
byta ut trumman till två nya trummor,
som ska klara de värsta tänkbara
vattenflödena i framtiden.

Ett statsbidrag täckte 70 % av kostnaden,
resten betalades av fastigheterna som
ingår i vägsamfälligheten.

Huvudentreprenör var SVEVIA.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

29 november 2016
29 november 2016
29 november 2016
29 november 2016
29 november 2016
29 november 2016
29 november 2016
30 november 2016
30 november 2016
30 november 2016
30 november 2016 - Rör för tillfällig omdirigering av vattnet när de nya trummorna ska läggas på plats.
30 november 2016
30 november 2016
30 november 2016
I området finns nu även fiberkabel för bredband.
30 november 2016
30 november 2016
30 november 2016 - Första vägtrumman anländer från ViaCon i Lycksele.
30 november 2016
30 november 2016 - Första vägtrumman framme.
30 november 2016
30 november 2016
30 november 2016
30 november 2016 - Nästa vägtrumma passerar Boviken.
30 november 2016
30 november 2016
30 november 2016
30 november 2016
30 november 2016
30 november 2016
1 december 2016
1 december 2016
1 december 2016
1 december 2016 - Torpedalsälven i Östervallskog avvattnar bl a Lisslevattnet och Kroksjön. Vattnet rinner ner till sjön Töck.
1 december 2016
1 december 2016
1 december 2016 - Det som finns kvar av gamla bron i Anunderud.
1 december 2016 - Vattnet rinner vidare mot sjön Töck.
1 december 2016
1 december 2016
1 december 2016
1 december 2016
1 december 2016
1 december 2016
1 december 2016
1 december 2016
1 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
2 december 2016
3 december 2016
3 december 2016
3 december 2016
3 december 2016
5 december 2016
5 december 2016
5 december 2016 - Omdirigering av vattnet i Torpedalsälven under byggtiden.
5 december 2016 - Omdirigering av vattnet i Torpedalsälven under byggtiden.
5 december 2016
5 december 2016 - Tätning av fördämningen som styr bort vattnet under byggtiden.
5 december 2016 - Tätning av fördämningen som styr bort vattnet under byggtiden.
5 december 2016
5 december 2016
5 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
6 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
7 december 2016
8 december 2016
8 december 2016
8 december 2016
8 december 2016
8 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016
9 december 2016 - Inne i vägtrummorma läggs naturmaterial, så att vattenlevande djur som rör sig upp och ner i älven inte upplever vägtrummorna som ett hinder.
9 december 2016
9 december 2016 - Inne i vägtrummorma läggs naturmaterial, så att vattenlevande djur som rör sig upp och ner i älven inte upplever vägtrummorna som ett hinder.
9 december 2016 - Inne i vägtrummorma läggs naturmaterial, så att vattenlevande djur som rör sig upp och ner i älven inte upplever vägtrummorna som ett hinder.
9 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
12 december 2016
13 december 2016
13 december 2016
13 december 2016
13 december 2016
13 december 2016
13 december 2016
13 december 2016
13 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
20 december 2016
20 december 2016
20 december 2016
20 december 2016
20 december 2016
20 december 2016
20 december 2016
20 december 2016
20 december 2016
21 december 2016
21 december 2016
21 december 2016
21 december 2016
21 december 2016
21 december 2016
21 december 2016