Ivarsbyn
Ny betesmark

I september 2015 öppnades
landskapet i Ivarsbyn genom
avverkning av ett större skogs-
område, hela dalgången blev 
synlig. Highland cattles ska  
vårda en del av området.

Foto : Lars Brander

Det gamla fotot över Ivarsbyn
är taget av AB Flygtrafik på
1930- eller 1940-talet.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.