Gamla Kyrkplatsen i Kyrkobyn

Söndagen den 22 juli 2012 hölls frilufts-
gudstjänst vid gamla kyrkplatsen i
Kyrkobyn Östervallskog.
 
Bland gudstjänstdeltagarna fanns ett
par från Nya Zeeland. De besökte
Östervallskog för att söka sina rötter.
 
Efter gudstjänsten bjöd Östervallskogs
Syförening på kaffe med hembakat bröd.
 
Foto : Lars Brander 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Kyrkoherde Ole Olsén
Carl XII:s sten i Kyrkobyn Östervallskog. Utförd av Olof Andersson, invigd av pastor E A Unger 1883.