Gamla bilder från Östervallskog
 
Fotografier från Fornminnesföreningen Nordmarksstugans fotoarkiv
och några privata bilder. 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Gamla kyrkan i Östervallskog, bild från 1923.
Gamla kyrkan i Östervallskog.
Nya prästgården i Östervallskog, färdig 1923.
Vy över Bön i Östervallskog.
Sockenstugan och nya skolhuset i Bön Östervallskog.
Carl XII:s sten i Kyrkobyn Östervallskog. Utförd av Olof Andersson, invigd av pastor E A Unger 1883.
Sockenmagasinet i Kyrkobyn Östervallskog.
Gamla kyrkogården i Kyrkobyn Östervallskog.
Stommens skola i Boviken Östervallskog, byggd 1873.
Lärarebostaden i Boviken Östervallskog. Första våningen byggd omkring 1884 och andra våningen 1900.
Lärarebostaden i Bön Östervallskog.
Timrad loge med trälås för dörrarna. Björkenäs Östervallskog.
Kraftstationen och kvarnen i Rommenäs Östervallskog.
Kvarnen i Rommenäs Östervallskog.
Snickerifabriken Holmen i Rommenäs Östervallskog.
Tjölna och bastu i Sögårn, södra Ivarsbyn Östervallskog.
Väststugan i Bottner Östervallskog. Moderniserad gammal Nordmarksstuga.
Ivarsbyns skola i Östervallskog före ombyggnaden 1925. Skolan byggdes 1873.
Lastning av sågade trävaror vid virkesupplaget i Boviken 1930.
Poststationen i Boviken.
GDG-bussen har stannat i Boviken. Chauffören Rudolf Ringsby levererar post till Bovikens Poststation.
Poststationen i Boviken.
Uppvaktning vid Bovikens Poststation.
Alf Ringsby med bilen i Östervallskog 1937.