Fibernät
för tele- och datatrafik

Dragningen av det privata fibernätet
från Boviken mot Svensbyn, Anunderud och Boda. Bilder från 10 juni 2011.

Foto: Lars Brander


Grensnet
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.