Östervallskogs kyrka

Foto : Lars Brander ( där inte annat anges )

Östervallskogs kyrka uppfördes 1985 efter
ritningar av arkitekten Janne Feldt.

Den nuvarande kyrkan har föregåtts av minst
två kyrkor och sannolikt har här en gång
funnits en medeltida kyrka.

Före 1868 var Östervallskogs kyrka placerad i södra delen av socknen, på
hemmanet
Stommen.

En ny stor träkyrka uppfördes på 1860-talet, 5 km norr om den gamla  kyrkplatsen,
efter ritningar av arkitekten Johan Hawerman.

Den 24 oktober 1983 brann Östervallskogs kyrka ner till grunden. Byggnationen av
en ny kyrka påbörjades och 1985 stod den nya kyrkan färdig för invigning.

Kyrkan, som är ritad av arkitekten Janne Feldt, är byggd i trä och består av en
kyrksal längst i öster, församlingslokaler sammanbyggda med kyrksalen samt ett
västtorn. Arkitekten har gett kyrksalen en form som, mer än de flesta moderna
kyrkor, går tillbaka på en traditionell kyrkotyp.

De flesta av den äldre kyrkans inventarier förstördes i branden men några har
bevarats bland annat nattvardskalk, oblatask och oblatjärn, alla från 1700-talet.
Kyrkans gamla dopfunt, tillverkad av sandsten på 1200-talet finns bevarad men
skadades svårt vid branden.

Till kyrkans nya inventarier hör bland annat de vackra ljuskronorna gjorda av
Jerry Eriksson. Bygdekonstnären Åke Nilsson har tillverkat altartavlan. 

Många av  kyrkans nya inventarier har skänkts av församlingsbor.

En praktisk landsortskyrka med kök, pastorsexpedition, lokaler för verksamhet bland både barn och äldre samt för minnesstunder. Bra orgel finns och nyinköpt flygel invigdes 2012.


Östervallskogs församling
Nordmarkens pastorat

Gamla kyrkan före branden / foto : Rolf Dahlén
Den tragiska natten i oktober 1983 då Östervallskogs kyrka brann ner till grunden / foto : okänd

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

19 december 2010 - Östervallskogs nya kyrka 25 år / foto : Runar Patriksson.
Invigningen av nya flygeln i Östervallskogs kyrka den 27 oktober 2012. Pianisten Björn Strandvold från Oslo med sommarhus i Bottner håller invigningskonsert / foto : Runar Patriksson.
Altaret i Östervallskogs nya kyrka.
Altare vid gamla kyrkplatsen i Kyrkobyn.