Förintelsens minnesdag
27 januari 2018

Brottsförebyggande centrum parkerade
den 23 januari 2018 Vita Bussen på
Claras torg i Årjäng, med utställning
och för dialog inför Förintelsens
minnesdag den 27 januari.

Dagarna före minnesdagen var det 
flera evenemang i Årjäng, med 
Förintelsen och tolerans som tema.
 

Boken ". . . om detta må ni berätta " kan beställas kostnadsfritt via Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm, e-post order@forlagssystem.se

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Brottsförebyggande centrum parkerade den 23 januari 2018 Vita Bussen på Claras torg i Årjäng, med utställning och för dialog inför Förintelsens minnesdag den 27 januari.
33 771 personer mördades på en dag.