Årjängs Fibernät

Bilder från fibermässan i Best Western
Hotel i Årjäng och invigningen av
Årjängs fibernät 25 april 2015.


Hemsida

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Björn Karlsson Styrelseordförande i Årjängs Nät AB.
Annelie Pettersson VD/Projektledare i Årjängs Nät AB
Daniel Schützer Kommunstyrelsen ordförande i Årjängs kommun.
Katarina Johannesson, tidigare kommunalråd i Årjängs kommun, hyllades för sitt initiativ att starta utbyggnaden av ett stamfibernät i kommunen.
Katarina Johannesson, tidigare kommunalråd i Årjängs kommun, hyllades för sitt initiativ att starta utbyggnaden av ett stamfibernät i kommunen.
Så var det dags för invigningen av fibernätet.
Daniel Schützer tryckte på knappen till fibersvetsen för att symboliskt sammanfoga fibernätet.
Det var spännande att se om det hade lyckats.
Jodå, fiberkablarna var sammanfogade.
Det här kan vara framtiden för många bygder.
Det här kan vara framtiden för många bygder.
Det här kan vara framtiden för många bygder.
På mässan diskuterades Bredband på bred front.
NSI Nordisk service & installation fanns på plats.
Svetsutrustning för sammanfogning av fiberkabel.
NSI fanns på plats och visade upp utrustningen som används för läggning och blåsning av fiberkabel.
NSI fanns på plats och visade upp utrustningen som används för läggning och blåsning av fiberkabel.
På Mässan kunde man diskutera med leverantörer av teknik och tjänster för bredband.
På Mässan kunde man diskutera med leverantörer av teknik och tjänster för bredband.