Nordmarkens skola
Låg- och mellanstadiet

Årjängs kommun bygger ny låg-
och mellanstadieskola 2019 - 2020.

Här kan du se bilder på gamla 
skolan, tagna i början av 2019 då
skolan tömdes på inventarier och
den inre rivningen startade.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Bakom skoltavlorna fanns gamla tapeter.
Bakom skoltavlorna fanns gamla tapeter.