Nordmarkens skola
Ny låg- och mellanstadieskola

Den 18 december 2018 tog elever från
förskoleklass till årskurs 6 första spad-taget för byggandet av nya låg- och mellanstadieskolan i Årjäng.

Spadtaget markerade starten på en
ny etapp i den stora satsning Årjängs kommun valt att göra för de yngre kommuninvånarna.

" Det här är den största investeringen i kommunens historia och det är fantastiskt
glädjande att vi kunnat ta det här beslutet
i full politisk enighet ", säger kommun-
styrelsens ordförande Daniel Schützer (S).

Foto Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

18 december 2018
18 december 2018
18 december 2018
18 december 2018