Silbodalskolan
Rivning - steg 3

Årjängs kommun byggde ny
högstadieskola 2014 - 2015.

Här kan du se bilder från
rivningen av gamla skolans 
södra del.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

16 juni 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
21 juli 2015
23 juli 2015
23 juli 2015
23 juli 2015
23 juli 2015
23 juli 2015
23 juli 2015
23 juli 2015
23 juli 2015
23 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
28 juli 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
3 augusti 2015
18 augusti 2015
18 augusti 2015
18 augusti 2015
21 augusti 2015 - Rivningsfirman åker hem till Storfors.