Nordmarkens skola
Byggnation 

Årjängs kommun byggde ny
högstadieskola 2014 - 2015.

Det var byggbolaget PEAB som
utförde arbetet.

Här kan du se ett urval av bilder
från skolbygget.

Foto : Lars Brander  


10 mars 2015 bjöd Årjängs kommun in massmedia för att offentliggöra namnet på nya
högstadieskolan, och för att visa de nya lokalerna.

Nordmarkens Skola
- så ska kommunens nya högstadieskola heta.

Alla elever i kommunen hade möjlighet att lämna in namnförslag. 
Av de 200 förslag som kom in utsåg en jury det vinnande förslaget. 
Juryn bestod av elever från elevråden i Töcksfors och Silbodalskolan,
representanter från Barn- och utbildningsnämnden samt från skolledningen.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

18 mars 2014
21 mars 2014
13 april 2014
24 april 2014
2 maj 2014
5 maj 2014
5 maj 2014
8 maj 2014
23 maj 2014
23 maj 2014
23 maj 2014
26 maj 2014
30 maj 2014
30 maj 2014
2 juni 2014
9 juni 2014
9 juni 2014
12 juni 2014
12 juni 2014
18 juni 2014
23 juni 2014
27 juni 2014
27 juni 2014
30 juni 2014
30 juni 2014
28 juli 2014
5 augusti 2014
5 augusti 2014
11 augusti 2014
18 augusti 2014
22 augusti 2014
30 augusti 2014
30 augusti 2014
3 september 2014
3 september 2014
17 september 2014
23 september 2014
1 oktober 2014
7 oktober 2014
7 oktober 2014
7 oktober 2014
7 oktober 2014
15 oktober 2014
15 oktober 2014
24 oktober 2014
28 oktober 2014
28 oktober 2014
28 oktober 2014
5 november 2014
5 november 2014
5 november 2014
5 november 2014
5 november 2014
5 november 2014
21 november 2014
21 november 2014
21 november 2014
21 november 2014
21 november 2014
10 december 2014
8 januari 2015
8 januari 2015
8 januari 2015
8 januari 2015
8 januari 2015
8 januari 2015
8 januari 2015
8 januari 2015
8 januari 2015
8 januari 2015
26 januari 2015
26 januari 2015
26 januari 2015
26 januari 2015
26 januari 2015
26 januari 2015
26 januari 2015
26 januari 2015
25 februari 2015
25 februari 2015
25 februari 2015
25 februari 2015
25 februari 2015
25 februari 2015
9 mars 2015
9 mars 2015
9 mars 2015
9 mars 2015
9 mars 2015
9 mars 2015
9 mars 2015
9 mars 2015
9 mars 2015
9 mars 2015
9 mars 2015
10 mars 2015 - Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer hälsade alla välkomna till offentlig-görandet av nya högstadieskolans namn och en rundvandring i lokalerna.
10 mars 2015 - Therese Gustafsson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, offentliggjorde att nya skolan skall heta Nordmarkens Skola.
10 mars 2015 - Juryn som valde ut det vinnande namnförslaget på nya högstadieskolan.
10 mars 2015 - PEAB:s platschef Sam Carlson skötte guidningen.
10 mars 2015 - SVT Värmlandsnytt var på plats.
10 mars 2015 - Peter Månsson Samhällsbyggnads-chef, May Bjerklund Verksamhetschef Barn- och utbildning, Daniel Schützer (S) Kommunstyrelsens ordförande, Therese Gustafsson (FP) Ordförande Barn- och utbildningsnämnden och Sam Carlson Platschef PEAB - tackade för visat intresse.
27 mars 2015
27 mars 2015
8 april 2015
8 april 2015
8 april 2015
8 april 2015
24 april 2015
24 april 2015
24 april 2015
24 april 2015
24 april 2015
7 maj 2015
7 maj 2015 - Årjängsbördige konstnären Jan-Erik Brask står bakom högstadieskolans första och största färdigställda utsmyckning. Så här säger han om installationen ”Inre Former”  ” Ärtan tar kväve i luften och lagrar i små knölar på rötterna som används till nästa års tillväxt och gödning. Så är det med oss människor också, vi lär och lagrar och plötsligt en dag så har vi nytta av det ”
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015
7 maj 2015