Krisberedskapsveckan 2018

Informerade och engagerade kommun-innevånare är en viktig tillgång vid en
allvarlig störning och kris  i samhället. 

Därför genomför MSB - Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap en 
återkommande informationskampanj 
i samverkan med kommunerna och
Civilförsvarsförbundet, under den s k Krisberedskapsveckan.

Fokus ligger på vad människor själva
kan göra och bidra med vid allvarliga störningar i samhället.

I Årjängs bibliotek fick allmänheten
information från kommunen,
Civilförsvarsförbundet och Årjängs
sändareamatörer.

Foto och video : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Medlemmar i Årjängs sändareamatörer.
Börje Bergman från Civilförsvarsförbundet gav information om samhällets ansvar vid kriser och vad som förväntas av allmänheten.