Krisberedskapsveckan 2017

Informerade och engagerade kommun-innevånare är en viktig tillgång vid en
allvarlig störning och kris  i samhället. 

Därför genomför MSB - Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap en 
återkommande informationskampanj 
i samverkan med kommunerna och
Civilförsvarsförbundet, under den s k Krisberedskapsveckan.

Fokus ligger på vad människor själva
kan göra och bidra med vid allvarliga störningar i samhället.

Programmet 2017 i Årjängs kommun
startade vid Räddningsstationen den 
11 maj, där Räddningstjänsten och
polisen informerade.

Sedan fortsatte det på Claras torg den
13 maj. Då kunde man få information
från kommunen, ambulansen och
Civilförsvarsförbundet.

Foto : Lars Brander


 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Det startade den 11 maj vid räddningsstationen i Årjäng, där Räddningstjänsten och polisen informerade.
Brandsläckare och Brandfilt - en självklarhet i varje hem.
Informationsvideo från MSB.
Frågestund
Härifrån leds räddningstjänsten i kommunen.
Räddningstjänsten har ett modernt kommunikationssystem.
Den 13 maj fortsatte arrangemanget på Claras torg.
Foto : MSB
FM-radio som drivs med batterier, solceller eller genom att man vevar ström ( dynamo ). Radion finns att köpa i Civilförsvarsförbundets webbshop www.civil.se
Vattenreningstabletter
Hållbar nödmat
Hållbar mat och spritkök.
Landstinget i Värmland har infört en ny resurs inom ambulanssjukvården. I Karlstad och Sunne finns specialutrustade bilar som bemannas av en sjuksköterska. Det är en bedömningsresurs som rycker ut för att göra en första insats.