Viktig information till Sveriges invånare från
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

klicka på bilderna för större text