Förskolan Regnbågen
Byggnation

Skolorna i Årjäng och Töcksfors och 
förskolan i Årjäng är den största
investeringen i kommunens historia 
och det är fantastiskt glädjande att
vi kunnat ta det här beslutet i full
politisk enighet, säger kommun-styrelsens ordf. Daniel Schützer (S). 

Förskolan kommer att byggas helt i
trä, som vuxit i Värmlands skogar.

Skolorna och förskolan beräknas
vara färdiga 2020. Projektet drivs av
Årjängs kommun med ByggDialog AB
som totalentreprenör. 

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

15 augusti 2019
23 augusti 2019
23 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019
6 september 2019
6 september 2019
6 september 2019
16 september 2019
17 oktober 2019
17 oktober 2019
21 oktober 2019
21 oktober 2019
21 oktober 2019
21 oktober 2019
21 oktober 2019
21 oktober 2019
21 oktober 2019
21 oktober 2019
21 oktober 2019
21 oktober 2019
21 oktober 2019