Förskolan Regnbågen
Byggnation

Det här är den största investeringen i
kommunens historia och det är 
fantastiskt glädjande att vi kunnat ta 
det här beslutet i full politisk enighet, 
säger kommunstyrelsens ordförande 
Daniel Schützer (S). 

Förskolan kommer att byggas helt i trä,
som vuxit i Värmlands skogar.

Skolorna och förskolan beräknas vara
färdiga 2020. Projektet drivs av Årjängs
kommun med ByggDialog AB som
totalentreprenör. 

Foto Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

15 augusti 2019
23 augusti 2019
23 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019
6 september 2019
6 september 2019
6 september 2019
16 september 2019