Samhällets fyra viktigaste telefonnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som du bör känna till.
De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i.

112 - nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
Förutom att larma polis, ambulans och räddningstjänst kan du från
numret 112 kopplas till bland annat Jourhavande präst, Giftinformation
och Tullverkets narkotikatips.

1177 - sjukvårdsrådgivning
Du kan ställa frågor och få råd om vård dygnet runt.

114 14 - polisens nummer vid icke akuta händelser
Vid pågående brott ringer du alltid 112.

113 13 - informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Källa : SOS Alarm, www.11313.se