Cykelturer i Årjängs kommun

Cykeltur 1

Töcksfors - Östervallskog - Holmedal-
Västra Fågelvik - Töcksfors.

Sträckan Töcksfors - Östervallskog är
asfalterad lågtrafikerad väg. Det finns
en livsmedelsbutik i Östervallskog.

Sträckan Östervallskog - Ivarsbyn -
Holmedal är grusväg med lite trafik.
Branta backar vid Ivarsbyn. Glest
befolkat naturområde med små tjärn
och sjöar.